Jógyakorlatok

Kapcsolda

Óbudai Gimnázium Dr. Füzesi Ottóné és Zilahi Istvánné

Mit és kinek?

 A program neve: Kapcsolda, amely kapcsolatot teremt a gimnazista fiatalok és az értelmi fogyatékos (zömmel Down-kóros) gyerekek között. A program célja, hogy a gimnazisták fiatal korban megtapasztalják a fogyatékos emberekkel való kapcsolatfelvétel lehetőségeit és fontosságát. Ismerjék meg az egészséges és a fogyatékkal élők közös tevékenységeinek belső összefüggéseit, törekedjenek egy toleránsabb, elfogadóbb és szeretetteljes társadalom kialakítására és fejlesztésére.

A program pedagógiai célja, hogy a fogyatékos és az egészséges gyerekek megismerjék egymás viselkedését, gondolkodásmódját. A közös tevékenységekben rejlő kapcsolat során az egészséges fiatalok tapasztalatot szerezzenek a fogyatékkal élőkkel való foglalkozásban, segítésében, elismerésében.

Hogyan?

A program során a gimnázium és az Óbudán található Csalogány készségfejlesztő speciális iskola együttműködve, közösen valósítja meg a pedagógiai célkitűzéseket. Az előkészítés több területre terjed ki. Egyeztetjük a Csalogány iskola igényeit és a gimnázium lehetőségeit. A diákok bevonásával ötletbörze keretén belül kialakítjuk a programot, majd erről szélesebb körben is tájékoztatjuk a diákjainkat, a résztvevő tanárokat, és alapos anyagi, tárgyi, helyszíni előkészítést végzünk.

A program rövid forgatókönyve:

1.) Nyitó műsor a gimnázium tanulói és a vendégül látott gyerekek részvételével: zene, tánc, közös éneklés (pl. Beethoven Örömódája).

2.) Párválasztás: a fogyatékos és az egészséges gyerekek kiválasztják a párjukat, és így párban vagy kis csoportban közösen járják végig a programokat, együtt tevékenykednek.

3.) Párhuzamosan folyó változatos programok: pl. kézműves foglalkozás, sport, tánctanítás, karaoke, bábozás, kertészkedés, főzés, falfestés.

4.) Kapcsolda Olimpia: sorverseny egészséges és fogyatékos gyerekek vegyesen alkotott csapatai között.

5.) Záró műsor: egymás megajándékozása, közös tánc. 

A program feldolgozásaként élménybeszámoló beszélgetéseket tartunk, illetve osztályfőnöki órákon, tantestületi értekezleten értékeljük a megvalósulást, a tapasztalatokat, kitűzzük a következő tanévi célokat, változtatási szándékokat.

A projekt kezdetén a két iskola együttműködési szerződést kötött. A lezajlott programok során folyamatosan együttműködve gyűjtjük a tapasztalatokat. Az egyes események után értékeljük a látottakat, és kijelöljük a változtatások irányát, lehetőségeit.

Fontos, hogy a gyerekek pontos tájékoztatást kapjanak a sérült gyerekek betegségeiről, viselkedési szokásaikról, a velük való bánásmód sajátosságairól. Az ennek megfelelő program megtervezése és megszervezése után a résztvevő tanárokkal megbeszéltük az alkalmazandó módszereket és a segítségnyújtás eszközeit. Ezután a diákokat részletesen felkészítettük, hogy az egyes állomásokon milyen optimális módszerekkel tudják megoldani a sérült gyerekekkel való foglalkozást – pl. a kézműves foglalkozásnál bemutatják a készítendő tárgyat vagy a munkafolyamatot, segítve és megdicsérve a sérült gyerek tevékenységét. A cél a sikerélmény szerzése. Előzetesen a foglalkozás termeinek ajtaján feltűnő képekkel jelezzük az ott folyó tevékenységet és több száz léggömbbel díszítjük fel az iskolát a vidám hangulat megteremtése érdekében. „Kapcsolda” pólót rendeltünk a gimnázium tanulóinak, így mindenki könnyen felismeri őket.

Sikerült a programot a III. kerület négy másik iskolájára is kiterjeszteni (két gimnázium, két általános iskola), kölcsönösen részt veszünk egymás programjain. A tanév során legalább 4 alkalom nyújt lehetőséget a fogyatékos gyerekekkel való találkozásra:

1.) Minden év októberében ellátogatunk a fogyatékos gyerekek iskolájába, megismerjük életkörülményeiket.

2.) Decemberben a Veres Péter Gimnázium szervez karácsonyi Kapcsolda programot.

3.) Februárban az Árpád Gimnázium szervez farsangi Kapcsoldát.

4.) Májusban az Óbudai Gimnázium tavaszi Kapcsoldájára kerül sor.

Év közben többször veszünk részt egyedi programokon is, pl. közös sportversenyeken itthon és külföldön, táborban.

Az első nagy kérdés az volt, hogy miként fogadják a diákok és a tanárok a közös tevékenység ötletét. Az eltelt évek alatt egyre többen szeretnének részt venni ebben a programban, önként és szívesen jelentkeznek erre a közösségi szolgálatra. A fogyatékosokkal való együttműködés a többségben empátiát vált ki, de van, akit taszít. Azonban közöttük is vannak, akik szívesen vesznek részt a szervezési ill. előkészítési feladatokban. A következő kérdés, hogy az események után ki hogyan értékeli a történteket, milyen pozitív/negatív érzelmi és értelmi következtetések születnek a résztvevőkben. Folyamatosan és egyre jobban küzdünk a programok pénzügyi támogatásának akadozása miatt.

A résztvevők érzelmileg nagyon jól azonosultak a programok során kitűzött célokkal, vagyis gyorsan és jó – néha hosszú távú - kapcsolatot alakítottak ki a sérült gyerekekkel. Fejlődött a másokra való odafigyelés, az alkalmazkodó- és segítőkészség, a tolerancia, a probléma-megoldó képesség, a viselkedéskultúra, mások elfogadása.

A gimnázium tanulóinak figyelembe kellett venniük, hogy a sérült gyerekekkel való foglalkozás során be kell tartaniuk bizonyos szabályokat, önfegyelemre van szükségük, és időnként a saját akaratukat is háttérbe kell szorítaniuk a sérült gyerekek kívánságainak teljesítésekor. A diákok érzelmi élete jelentősen gazdagodott. Maximálisan érezhető volt a közös munka, az együttműködés pozitív hatása.

A két intézmény kölcsönösen, egyenrangúan vesz részt a programban. Az egészséges és a sérült fiatalok kölcsönösen elfogadják egymást. A gimnazisták és a sérült gyerekek együttes tevékenysége során kialakult egy pozitív kapcsolat, kölcsönös barátság és szeretet.

A diákok körében különböző módszerekkel hirdettük meg a tervezett programokat: osztályfőnökökön, a programba bekapcsolódó tanárokon vagy a diákönkormányzaton keresztül, hirdetések útján, hangosbemondó vagy a facebook segítségével.

Mindenki önállóan döntötte el, hogy részt kíván-e venni a rendezvényen, ill. milyen területen szeretne dolgozni.

A tanulóinkkal és a pedagógusokkal konzultációt folytattunk a program során tapasztalt pozitív és negatív jelenségekről. Ezeket összegyűjtöttük, és a kollégákkal értékeltük a hallottakat. A diákok ezen kívül önkéntes alapon írhattak néhány soros értékelést a tapasztalataikról, érzéseikről, a sérült gyerekekkel való kapcsolat hatásáról.

A program részletesen

 K AP CS OLD A

Program 2015.

 

14.00-14.15  A vendégek fogadása, párválasztás

14.15-14.30  Megnyitó ünnepség

14.30-16.00  Programok

                        1.)   Kézművesség

                                   kosárfonás

                                   rajzolás, festés

                                   terményrajz mozaik

                                   fakanál bábu

                                   nyaklánc készítés (préselt papírgolyó+szövet)

                                   muffin díszítés

                                   kavicsfestés

                        2.)   Karaoke

                        3.)   Táncház

                   4.)  Aszfaltfestés

                   5.)  Falfestés

                   6.)  Arcfestés

                   7.)  Ugráló vár

                   8.)  Sport

                   9.)  Állat-simogató

                        10.) Bábozás

16.00-16.30  KAPCSOLDA OLIMPIA

16.30-17.00  Búcsúzás a vendégektől

                                   Ajándékozás

                                   Közös tánc

 

Sok szeretettel köszöntöm iskolánk vendégeit, a jelenlévő iskolák igazgatóit, tanárait, diákjait, valamint minden kedves résztvevőt.

Most megkérlek titeket, hogy alkossatok párokat.

Szeretettel köszöntjük partneriskolánk tanárát, Zsigmondné Ács Krisztinát és tankerületünk igazgató asszonyát,

Tamás Ilonát.

Sajnos, Szalay Krisztina művésznő, a program megálmodója, aki felkarolta ezt a nemes ügyet, váratlanul lemondta a meghívást, reméljük, jövőre ő is ellátogat hozzánk. Bár a művésznő nem tud a körünkben lenni, de egy szép üzenetet küldött nekünk, hallgassátok figyelemmel:

„Nagyon hálás vagyok, hogy vagytok. Nem azért, hogy a programomat megvalósítjátok, hanem, hogy vagytok, tiszta szívvel, lélekkel! Érezzétek nagyon egymást! Ölellek benneteket!”

Szeretném üdvözölni a Kapcsoldában résztvevő Árpádos diákokat és vezetőjüket, Lőrincz Andrea tanárnőt, valamint a Veres Péter Gimnázium diákjait és kísérőtanárait: Szalay Ágnes tanárnőt és Pozsgai Olga tanárnőt.

Ebben a programban nemcsak gimnáziumok, hanem általános iskolák is részt vesznek. Kerületünkben a Keve utcai Általános Iskola és a Szent Miklós Általános iskola, Diákotthon és Gyermekotthon is részese minden évben ennek a csodálatos délutánnak. Szeretettel köszöntjük az onnan érkezett diákokat és tanáraikat is: András Mária igazgató helyettest, illetve Magos Judit tanárnőt.

Ugyancsak évek óta népszerű vendégünk Hanga Zoltán, az Állatkert szóvivője, aki kígyókat, sünöket és egyéb különleges állatokat hoz, hogy közelebbről is megismerkedhessünk velük.

Ezt a programot 7 évvel ezelőtt kezdtük el, azóta ápoljuk az iskolák közötti kapcsolatot.

Nagyon örülünk, hogy ismét találkozhatunk veletek, és otthont adhatunk ennek a rendezvénynek. Reméljük, hogy az eddig kiépített barátságok még erősebbé válnak.

Partneriskolánk tanára, Zsigmondné Ács Krisztina szeretne néhány szót szólni.

                                                           .........................

Végül pedig iskolánk igazgatója, Szűcs József szeretné üdvözölni a program résztvevőit.

                                                           .........................

Mielőtt elkezdődnek a délutáni foglalkozások, fogadjátok szeretettel műsorunkat!

A műsorban különböző stílusú táncbemutatókat láthattok:

·         Kezdjük programunkat a Keve utcai Általános Iskola elegáns keringőjével.

  • A klasszikus tánc után evezzünk a könnyedebb műfajok felé. Tekintsétek meg a Harmony Style tánccsoport akrobatikus show táncát, amelyet Nyáry Andrea, a csoport vezetője tanított be.
  • Iskolánk 10. A osztályos diákjai már magas szintre fejlesztették a cup-song műfaját, nézzünk meg egy mixet az ő előadásukban.
  • Mindenki által kedvelt a Dzsungel Könyve című musical. Zárjuk műsorunkat ennek egyik részletével, a

 „Majomtánc”-cal. A táncot betanította dr. Furka Ildikó tanárnő, előadják iskolánk 9-es és 10-es diákjai.

 

Szeretnék egy rövid ismertetőt tartani a délutáni programokról. Ellátogathattok a kézműves terembe, sportolhattok a nagy tornateremben, a Veres Péter Gimnázium diákjai népi táncot tanítanak a kis tornateremben, vidám arcfestés lesz a kézműves terem melletti osztályban, falfestés, aszfaltfestés és állat-simogató az udvaron, karaoke a büfé melletti teremben, és ha megéheztek, a földszinti büfében falatozhattok.

Reméljük, megtaláljátok a számotokra legkedvesebb programot, mindenkinek tartogat meglepetést a délután. A foglalkozások 4 óráig tartanak. 4 órakor várunk benneteket vissza az udvarra, amikor is kezdődik a Kapcsolda Olimpia, a vidám sportvetélkedő. Jó szórakozást kívánunk!

 

16 óra:      Indul a Kapcsolda Olimpia, amelyet Kléber Vanda 10. c osztályos tanuló és volt diákunk, Borgulya Zoltán fog vezetni.

Gratulálunk a győzteseknek, jutalmul 3 finom tortát kapnak, amelyeket Keresztes Vanessza 11. E osztályos diákunk készített.

 

Most pedig szeretnénk nektek egy kis ajándékkal kedveskedni. Mindenki kap egy fából készült, a tanulóink által festett gyönyörű nyakláncot. Fogadjátok szeretettel.

 

16:30:        Programunk végén tekintsetek meg két produkciót, amelyeket az Árpád és a Veres Péter Gimnázium diákjai adnak elő. Perecz Petra és Kotroczó Gyula az Árpád Gimnáziumból egy rövid időre a mesék világába kalauzol bennünket. ”Becsületes tolvaj Marci” történetét adják elő sajátos feldolgozásban.

Végezetül fogadjátok szeretettel a Veres Péter Gimnázium néptáncosainak bemutatóját, örömmel vennénk, ha bekapcsolódnátok.

 

Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, jövőre is szeretettel várunk benneteket.

 

 

Buzás Csenge 10. d oszt.

                                                                                                    műsorvezető

 

 

Mire jó?

 

A diákok döntő többsége pozitív élményekkel gazdagodik. Vannak, akik e program hatására választottak életpályát (pl. gyógypedagógusit). Összességében nagyon pozitívak a kapott visszajelzések. Ezt a tényt bizonyítják a program után folytatott személyes beszélgetések, és a diákok által írtértékelések. Minden program után –immár 7 éve- album készül fotókkal, élménybeszámolókkal, visszajelzésekkel. 

 

Élménybeszámolók

 

kriszti

lehet, hogy nem is ők betegek, hanem mi.

emberek, akikkel minden csak megtörténik. akikről azt hiszed, nem számít nekik semmi. akikkel mindenki úgy bánik, mintha 2 évesek lennének. sokkal érzékenyebbek nálunk. ők tényleg azt teszik, amit szeretnének. nincsenek maszkok, nincsenek játszmák. igen van meg nem. és a nem tudom. utóbbi csak akkor, ha elrontottad a kérdést. nem kérnek semmit a boldogságért cserébe. ha nem szereted őket, ők akkor is szeretni fognak. ha nem szeretnek, mindegy, hogy te rajongsz-e értük, mert nem kellesz nekik. kriszti egy végtelenül agresszív, szeretetéhes kislány. neki a szeretetéhség nem azt jelenti, mint nekünk. ő nem csak vágyik a szeretetre. ő a szeretet adására is vágyik. nagyon. egy kislány, akitől sokan félnek a külseje miatt, nem sokszor élheti át, hogy milyen valakit átölelni, megpuszilni, megszeretni. viszont képes önfeledten örülni egy hatalmas ugrálónak. vagy egy kiló sólisztgyurmának. kriszti sírt, amikor elbúcsúztunk. én pedig nem akartam elengedni.

hát, ilyen ez a down-kór.

 

Mirtse Moira 11. B

Óbudai Gimnázium

  

P5280016

 Kapcsolda programos élményeim

 

Látni az örömöt a vendéggyerekek arcán talán az egyik legjobb dolog számos más boldog pillanat mellett, hiszen semmihez sem fogható az érzés, hogy te adtál valamit, és azt mosollyal jutalmazzák meg.

Azzal, hogy meglátogatták iskolánkat, minden évben egyre közelebb kerültünk hozzájuk, megismertük őket. Bár megérteni sose fogjuk őket teljesen, segítő kezünket nyújthatjuk nekik, s minél többször találkozunk velük, annál több értéket fedezhetünk fel bennük.

Tisztelettel nézek fel rájuk, mert boldogok és tisztaszívűek. Nem nézik, hogy honnan jöttél és ki vagy, ha kedves vagy nekik, akkor ragaszkodnak hozzád, könnyen megszeretnek, és mi is könnyen megszerethetjük őket.

Vannak, akik nem értik ezt, és nem próbálnak közelebb kerülni hozzájuk. Azt gondolom, ezek az emberek elzárják magukat attól a lehetőségtől, hogy többet lássanak a világból. Ők nem kapnak annyi szeretetet, mint amennyit mi a gyerekektől, pedig szerintem ez is fontos része az életnek.

Ez a kapcsolat, amely kialakul közöttünk, jobbá tesz minket is, sokat tanulhatunk tőlük. Idén is sok élménnyel gazdagodtunk, s évről évre egyre több mindenben lesz részünk.

Soha nem felejtem el ezt a napot, ahogy látogatóinkat sem. Tudom, ezután is találkozhatunk majd velük, újabb dolgokat fedezhetünk fel egymásban, és remélem, hogy az az örömteli mosoly megmarad az arcukon.

Ferenczi Hajnalka      9. b

Óbudai Gimnázium

 

Az idei Kapcsolda

 

Készülődés. Várakozás. Izgalom. Feszengés. Párválasztás. Rohanás. Festés. Ecset. Tenyérfestés. Pacsmagolás. Csatlakozás. Futkározás. Ennivaló. Ugráló vár. Ragaszkodás. Ugráló vár. Küzdelem. Megenyhülés. Tánc. Vonat. Szökés. Rohanás. Fülön csípés. Ugráló vár. Rimánkodás. Engedelmesség. Ugráló vár. Előadás. Ugráló vár. Kígyó. Búcsúzás. Sóhaj.

Tömören, szavakban így tudnánk elmesélni ezt a délutánt. Mindketten izgatottan vártuk, ám egy kicsit aggódtunk is, mert ezelőtt még nem vettünk részt ezen a programon, és féltünk, hogy nehezen tudjuk majd kezelni a helyzetet, de miután megtaláltuk első párunkat, a 11 éves Balázs, és elmentünk festeni, rögtön feloldódtunk.

Nemsokára két újabb taggal bővült csapatunk, így már öten festegettünk vidáman a nagy papírra. Majd elindultunk enni. A büféből visszafelé menet rá- találtak az ugráló várra, s onnantól kezdve csak nagy erőfeszítések árán lehetett őket kicsalogatni, hogy más programokat is megnézzünk. Szerencsére, rimánkodásunk általában sikeres volt, és az ugrálások között megnéztük még a táncházat, a kézműveseket, valamint a kígyót is megsimogattuk, színesebbé téve ezzel a délutánt.

Nagyon élveztük a KAPCSOLDA programot, és nagyon sokat tanultunk belőle. Reméljük, hogy nekik is ugyanennyire tetszett, és a következő találkozás is ilyen sikeres lesz.

 

Cseri Lilla & Torner Anna 9.c

                                                                              Óbudai Gimnázium

 

 

 

 

 

 

KAPCSOLDA, ami a szívünket összekapcsolta

 

Kevés ember van, aki olyan élményben részesült már életében, amilyet mi, az Óbudai Gimnázium tanulói átélhettünk ezen a szép májusi napon. Első hallásra furcsa, kissé idegen, pedig számunkra már természetes, hogy a San Marco utcai sérült gyerekekkel jó barátságot ápolgatunk.

 A program, ami összekapcsol minket, a Kapcsolda, amely dióhéjban elfogadásról, megsegítésről és egymás értékeinek a felfedezéséről szól. De, hogy mi van a dió belsejében, azt csak az tudja, aki átéli legalább egyszer. Öröm, mosoly, kézfogás, árulkodó szemek, amelyek megmutatják mindazt, amit elmondani nem lehet! Érzések, gondolatok, amelyek kivétel nélkül mindenkiben nyomot hagytak. Ezek a kedves, barátságos gyerekek hihetetlen mennyiségű vidámságot és szeretetet hoztak magukkal gimnáziumunkba. Rengeteg érdekes, illetve játékos programot szerveztünk, hogy önfeledten érezhessék jól magukat, és közben érezzék támogatásunkat. Minden vendég gyermek mellett állt egy Óbudais, Árpádos vagy Vereses diák, aki kalauzolta őt a választható programok között és segítséget nyújtott, ha akadályba ütközött.

 Azt hiszem, jó munkát végeztünk, mert elértük azt, amit látni szerettünk volna: a vendég gyerekek örömmel próbálták ki a nekik szervezett programok mindegyikét, mosolyogtak és hálájuk érezhető volt minden mozdulatukban. Éreztük a belőlük áradó szeretetet, ami boldogsággal töltötte el mindannyiunk szívét. Várjuk már a következő találkozást és reméljük a Csalogányosok is így éreznek.

 

Juhász Fanni 11. A

Óbudai Gimnázium

 

 

Kapcsolda az Óbudaiban

 

Amikor megérkeztek a gyerekek az iskolánkba, kerestem magamnak egy párt, aki velem legyen a programok során.

Fanni volt az, aki velem volt, együtt meghallgattuk a „Most múlik pontosan” című számot, ami Fanni kedvenc száma is, Ő is énekelt.

 

A segítség egy másfajta módja


A Kapcsolda szerintem egy nagyon jó kezdeményezés a szellemileg sérült emberek felé. Ezen a programon egészséges társaik tudnak közelebb kerülni hozzájuk. Ám nagy türelem és odafigyelés szükséges a velük való kapcsolatteremtéshez. És persze a hozzáállás is fontos. Számomra nagy kihívás a velük való kommunikáció. Nem tudom, hogyan közeledjek feléjük. Voltam már Kapcsoldán korábban pár alkalommal. Láttam, mekkora szeretet van bennük, és hogy a többiek hogyan játszanak, barátkoznak, nevetnek velük együtt. Én erre nem lennék képes, viszont szívesen segítek az előkészületeknél és a program megszervezésében.

Az idei utolsó Kapcsoldára kézműveskedéshez "gyártottam" alapot (furnérlemez négyzeteket natúr színű gyurmaréteggel vontam be, hogy magvakat, gyöngyöket lehessen belenyomni), és jól esett, amikor a tanárnő pár nappal később büszkén mutatta meg a kész "műveket," amelyeket azon a délutánon alkottak.

 

Hajdú Gabriella          9.b

 

KAPCSOLDA  

Amikor először voltam Kapcsoldán, nem gondoltam volna, hogy ennyire tetszeni fog.

Emlékszem, hogy az ottani gyerekek milyen boldogok voltak, amikor beszélgettünk velük, és alig várták, hogy együtt játszhassunk. Az egyik alkalommal egy Géza nevű fiúval foglalkoztunk. Sajnos, senki nem akart vele párban lenni, ezért én és a barátnőm voltunk vele. Megtudtuk, hogy imád énekelni, és a kedvenc állata a farkas. Később az arcfestésen is az akart lenni. Jó volt látni, hogy örömöt szerezhettünk neki.

 

Remélem, még sokszor mehetek Kapcsoldára.

 

 Kiss Fruzsina         9.a

 

 

 

K A P C S O L D A

 

Az elmúlt évben, amikor csak tudtam, részt vettem a Kapcsoldás programokon, mivel a rendezvények célját mindenképpen szerettem volna támogatni.

Ezek az események lehetőséget adtak számunkra jobban megismerni a fogyatékkal élő gyerekeket különböző játékok keretein belül. Be kell, hogy valljam, az első alkalmon még féltem, nem tudtam, hogyan viselkedjek, mit mondjak. Szerencsére a beszélgetéseink során rájöttem, aggodalomra semmi ok, aranyos, kedves gyerekekről van szó, akikkel nagyon könnyen össze lehet barátkozni. Az utóbbi rendezvényre az iskolánkban került sor, amin sajnos, nem tudtam végig ott maradni, de volt lehetőségem elénekelni a „Csavard fel a szőnyeget” című dalt az ott lévőknek. Néhányan rögtön elkezdtek tapsolni, vagy már az ütemre mozogni, majd hála a kedves osztálytársaimnak, a tornaterem egyik végében már többen is táncot jártak.

Felemelő érzés volt látni, hogy a közönség élvezi a produkciót, és remélem, lesz még alkalmam ilyen rendezvényeken részt venni.

 

Kató Linda          9.a

 

 

 

A fogadó intézmény ajánlása

Intézményünk Budapest III. Tankerület Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és gyermekotthon. Több, mint 200 növendékünk középsúlyosan értelmileg akadályozott gyermek.

Egyik fő célkitűzésünk: növendékeink minél szélesebb körű integrációja a társadalomba. Ezt könnyíti meg számunkra a Kapcsolda program, az Óbudai Gimnáziummal való együttműködés, 2009 óta.

A gimnázium tanulói évről évre nyitottabbak az elfogadásra, érzékelhetően empatikusabbak, melyet az egyre színesebb, növendékeinkhez közel álló programok szervezése, valamint a találkozások szeretetteljes légköre tükröz. Motiváltságuk, szociális érzékenységük a gimnázium felkészítő pedagógusainak is köszönhető.

A „Csalogányos” gyermekek számára ezek a délutánok nemcsak egy élmény dús programot jelentenek, hanem emocionálisan is megtapasztalják, hogy intézményen kívül is szeretik, elfogadják őket. Tapasztalatunk, hogy a gimnazisták számára új élményt jelent a fogyatékkal élő gyermekek sugárzó viszont szeretete, szerethetősége. Barátságok szövődtek, melyek személyes találkozásokkal, internetes kapcsolatokkal folytatódtak.

Az Óbudai Gimnázium pályázatát intézményünk maximálisan támogatja, a további sikeres együttműködés érdekében.

 

 

Zsigmondné Ács Krisztina

Aláírás

Fogadó intézmény IKSZ koordinátor

 

 

Szerkesztette OFI dátum 2018.01.17. 13:46:55