Cikkek

„Segítő diákok” 2017. — „És neked mit adott?”

Pályázati felhívás diákok számára

I.     A pályázat célja

 

-     Célunk azoknak a videóknak/képeknek/élménybeszámolóknak a közreadása, amelyek segítségével a diákok megosztják a legfontosabb élményeiket és benyomásaikat, amelyek a közösségi szolgálat teljesítése során szereztek.

 

A nyertes pályamunkákat az OFI kozossegi.ofi.hu portálon tesszük közzé annak érdekében, minél több diáknak csináljunk kedvet az iskolai közösség szolgálathoz.

 

II.     A pályázat témája

Olyan képes beszámolókat várunk, amelyek a közösségi szolgálat megvalósítását mutatják be a diák szemszögéből, és amelyek képi világa ki tudja fejezni a közösségi szolgálatra jellemző értékeket: segítségnyújtás, szolidaritás, összefogás stb.

 

 „A” téma: Film az Iskolai Közösségi Szolgálatról

2-4 perces kisfilm, amely a közösségi szolgálat megvalósítását a film eszközeivel mutatja be. Mobiltelefon felhasználásával készített alkotással is lehet pályázni.

 

„B” téma: Fotók az Iskolai Közösségi Szolgálatról

Digitális fotók, amelyek a közösségi szolgálat megvalósítását a fotóművészet eszközeivel mutatják be. Egy pályázatban minimálisan 3, maximálisan 10 darab fotó nyújtható be. A fotók lehetőleg 300 dpi felbontásban, jó minőségben, nyomtatásra alkalmas méretben készüljenek.

A fotókhoz egy rövid szubjektív élménybeszámolót is kell csatolni max. 1 oldal terjedelemben, amely kommentálja, értelmezi a képeket.

 

III.      Kik pályázhatnak?

 

A középfokú iskolákban nappali érettségit adó képzésben tanuló diák(ok).

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó  két témában maximum egy-egy pályaművel pályázhat.

 

IV.     További elvárások a pályázattal szemben

 

-      Derüljön ki, milyen szolgálati tevékenységet végeztek a diákok.

-     A képek, film mutassák be a közösségi szolgálat során szerzett élményeket.

-     A képek, film fejezzék ki, milyen kapcsolat alakult ki a diákok és azok a személyek között, akiknek a közösségi szolgálat során segítettek.

 

V.     A pályamunkák díjazása

 

A szakmai értékelésen legmagasabb pontszámot elért pályamunkák (a 2 témában együtt maximum 1–5 pályázat) a kiíró és az Új Európa Alapítvány által a „Diákok” pályázat összes díjazottja számára felajánlott 200 000 forint összértékű díjakat nyerhetik meg, illetve az evopro által felajánlott ajándéktárgyakat.

1.     díj 100 000 Ft

2.     díj   75 000 Ft

3.     díj  25 000 Ft

A díjakról a pályaművek minősége alapján a szakmai zsűri rendelkezik, lehetséges a díjak részben odaítélése vagy a díjak más értékű szétosztása is az első öt legfeljebb helyezett között.

 

Nem részesülhet díjazásban az a pályázó, aki valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett.

 

Nem részesülhet díjazásban az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósításának módja vagy eredménye

·     alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;

·     a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik;

·     nem áll összhangban a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltakkal.

 

VI.     A pályázatok benyújtásának módja és helye

 

A pályamunkákat elektronikus formában kell benyújtani, „Segítő diákok 2017 diákok.” jelige feltüntetésével az e-mail címzésében.

 

„A” Film: A Pályázati adatlapot, illetve a Nyilatkozatokat aláírva, pdf és word formátumban kell beküldeni, a pályamunkákat pedig mp4 formátumú fájlban vagy egy letölthető tárhelyre feltöltve annak linkjét a pályázó nevén (vezetéknév_keresztnév_kategória) kell e-mailben elküldeni. Rövidfilm és videoklip esetében, amennyiben a beadott pályamű tartalmaz bármilyen, nem a pályázó által készített művet vagy annak részletét (zene, film, fotó), akkor a pályamunkához csatolni kell a felhasznált mű készítőinek (kiadó, illetve jogtulajdonos) írásos beleegyezését. Szabadon felhasználható zeneművek érhetőek el az alábbi oldalon: http://freemusicarchive.org

„B” Fotók: A Pályázati adatlapot, illetve a Nyilatkozatot aláírva, pdf formátumban kell beküldeni, a pályamunkákat pedig jpg formátumú fájlban vagy egy letölthető tárhelyre feltöltve annak linkjét a pályázó nevén (vezetéknév_keresztnév_kategória) kell e-mailben elküldeni. képformátumban kell feltölteni és pdf vagy word formátumban csatolni a szubjektív élménybeszámolót.

 

 A pályázatok benyújtásának módja és határideje

 

Beküldési cím: kozossegi.szolgalat@ofi.hu

 

Határidő: 2017. november 30. 24.00 óráig lehet benyújtani, elektronikus formátumban (lásd jelen felhívás, V. pont).

 

A határidőn túl, vagy nem megfelelő formátumban érkezett pályázat szakmai bírálat nélkül elutasításra kerül.

 

VII.     Hiánypótlás

 

A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

VIII.     A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere

 

A pályázatok értékelését az EKE OFI által felkért szakmai értékelők végzik. A bírálati szempontrendszer/bírálati lap a honlapon megtekinthető. 

 

IX.     A pályázattal kapcsolatosan további információkat az alábbi elérhetőségen kaphatnak:

 

kozossegi.szolgalat@ofi.hu

Szerkesztette OFI dátum 2017.10.02. 22:01:57
ikon

Word dokumentum

Nyilatkozat

,,Segítő diákok" 2017.

ikon

Word dokumentum

Pályázati adatlap

,,Segítő diákok" 2017.

ikon

Word dokumentum

Bírálati lap

,,Segítő diákok" 2017.