Cikkek

„Segítő diákok” 2017. — Fogadó intézményi jó gyakorlat

Pályázati felhívás fogadó intézmények számára

I.     A pályázat célja

 

-     Célunk azoknak a fogadó intézményi jó gyakorlatoknak az összegyűjtése és közreadása, amelyek segíthetnek a fogadó intézmények és az ott dolgozó koordinátorok és mentorok számára a közösségi szolgálat hatékony megszervezésében.

 

A nyertes pályamunkákat az OFI kozossegi.ofi.hu portálon tesszük közzé annak érdekében, hogy segítséget nyújtsunk más fogadó intézményeknek a közösségi szolgálat megszervezésében.

 

 

 

II.     A pályázat témája

 

Olyan képes beszámolókat, jó gyakorlat leírásokat várunk, amelyek a közösségi szolgálat megvalósítását mutatják be a fogadó intézmény szemszögéből. A bemutatott projekt a törvényben meghatározott nyolc tevékenységi terület bármelyikéről származhat és lehet még folyamatban lévő kezdeményezés is.

 

 

III.     Kik pályázhatnak?

 

A fogadó intézménynél az Iskolai Közösségi Szolgálat programban együttműködési megállapodás alapján vagy anélkül részt vevő fogadó intézményi koordinátor vagy mentor.

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó  maximum egy pályaművel pályázhat.

 

IV.     A pályázatok formai követelményei:

 

·     A megvalósult projekt, mint lehetséges jó gyakorlat szöveges bemutatása.

·     Minimum 5 darab, a tevékenységet bemutató megfelelő minőségű és méretű, jogtiszta fotó benyújtása.

·     A tevékenységben résztvevő iskola szakmai támogató levelének csatolása.

 

 

V.     A pályázat szakmai követelményei

 

A beadott szöveges anyag és képek a következő fázisokat, illetve elveket mutassák be:

·     Felkészítés – tevékenység − feldolgozás bemutatása.

·     A kettős cél elve: egyszerre kell a szolgálatjellegnek és az élménypedagógia alapú tanulásnak megvalósulnia.

·     A kölcsönösség elve: A segítő és a segítségre szoruló között partnerség, együttműködés, elfogadás teljesül, adott esetben a helyi közösség tagjaival való közös tevékenység során is.

 

 

VI.     A pályamunkák díjazása

 

A szakmai értékelésen legmagasabb pontszámot elért pályamunkák (maximum 1–5 pályázat) a kiíró és az Új Európa Alapítvány által a „Fogadó intézményi jó gyakorlat” pályázat összes díjazottja számára felajánlott 300 000 forint összértékű díjakat nyerhetik meg, illetve az evopro által felajánlott ajándéktárgyakat.

1.     díj 150 000 Ft

2.     díj 100 000 Ft

3.     díj 50 000 Ft

A díjakról a pályaművek minősége alapján a szakmai zsűri rendelkezik, lehetséges a díjak részben odaítélése vagy a díjak más értékű szétosztása is az első öt helyezett között.

 

Nem részesülhet díjazásban az a pályázó, aki valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett.

 

Nem részesülhet díjazásban az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósításának módja vagy eredménye

·     alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;

·     a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik;

·     nem áll összhangban a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltakkal.

 

 

VII.     A pályázatok benyújtásának módja és helye

 

A pályamunkákat elektronikus formában kell benyújtani, „Segítő diákok 2017 fogadó intézmény” jelige feltüntetésével az e-mail címzésében.

koordinátor/mentor:

Pályázati adatlapot, illetve a Nyilatkozatokat aláírva, pdf és word formátumban kell beküldeni emailben, a fényképek esetében, amennyiben a beadott pályamű tartalmaz bármilyen nem a pályázó által készített művet (fotó), akkor a pályamunkához csatolni kell a felhasznált mű készítőinek (jogtulajdonos) írásos beleegyezését. Tárhelyre feltöltött képek esetén linket kell küldeni a megadott email címre.

  A pályázatok benyújtásának módja és határideje

Beküldési cím: kozossegi.szolgalat@ofi.hu

 

Határidő: 2017. november 30. 24.00 óráig lehet benyújtani, elektronikus formátumban.

 

A határidőn túl, vagy nem megfelelő formátumban érkezett pályázat szakmai bírálat nélkül elutasításra kerül.

 

VIII.     Hiánypótlás

 

A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

IX.     A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere

 

A pályázatok értékelését az EKE OFI által felkért szakmai értékelők végzik. A bírálati szempontrendszer/bírálati lap a honlapon megtekinthető. 

 

X.     A pályázattal kapcsolatosan további információkat az alábbi elérhetőségen kaphatnak:

 

kozossegi.szolgalat@ofi.hu

Szerkesztette OFI dátum 2017.10.02. 22:01:20
ikon

Word dokumentum

Nyilatkozat

,,Segítő diákok" 2017.

ikon

Word dokumentum

Pályázati adatlap

,,Segítő diákok" 2017.

ikon

Word dokumentum

Bírálati lap

,,Segítő diákok" 2017.