Jógyakorlatok

Segítő diákok pályázat 2016. pedagógus jó gyakorlat

Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma, Aszód (Gécziné Pila Erika IKSZ koordinátor)

Mit és kinek?

A megelőző években gyakran megfordultunk a győri Mobilis rendezvényein, ahol többek között saját fejlesztésű kísérleteket mutattunk be - 2013-ban a Kutatók éjszakáján, majd  a Múzeumok éjszakáján. Magával ragadó élmény volt a kisiskolások rajongó figyelme.  Mivel a rendezvény meghívott vendégei voltunk (két standdal), szinte minden figyelem ránk irányult. Mindkét rendezvényen éjfélig tartóan a legnagyobb lelkesedéssel dolgoztak a diákjaim. Ekkor született az ötlet, hogy munkájukat közösségi szolgálat órákkal is jutalmazzam. Ám a bürokrácia nehézségei miatt (aszódi diákok munkáját nem igazolhatja egy győri, körzeten kívüli intézmény) ez nem ment egyszerűen. Részt vettünk még az I. Tudományfesztiválon szintén két standdal, de akkor már saját rendezvény szervezésén gondolkodtam. 

Fantasztikus élmény volt de tény, hogy a mi intézményünk ebből keveset profitált, és a közösségi szolgálat elismerése sem volt zökkenőmentes. Arra gondoltam, hogy közelebb kellene hozni egy ilyen bemutatót, vagy egyenesen nekünk kellene megszervezni azt. Így született az ötlet, a PSG Kutatók napja programnak a megszervezése, amit ebben az évben már harmadik alkalommal sikeresen le is bonyolítottunk.

Habár ez a rendezvény csak egyetlen napra korlátozódik, mégis a megszervezése egy igen hosszadalmas folyamat. Mindhárom alkalommal a helyi Csengey Gusztáv Általános Iskola felső tagozatos diákjait (több, mint 200 tanulót) láttunk vendégül.  

A természettudományos munkaközösség egy emberként állt mögöttem, de még szükségem volt egy megbízható csapatra. Ez a csapat a 2014-ben az akkori 12.C osztály; 2015-ben az akkori 11.C; majd 2016-ban a 12.C osztály volt, akik ötéves képzésben 3 éven át tanulják a fizikát. Rajtuk kívül aktív résztvevői voltak a programnak a fizika, biológia, kémia fakultáció diákjai.

Megfelelő mennyiségű kísérletet kellett kitalálnom, összehangolnom a szükséges tárgyi és személyi feltételeket, és az elméleti hátteret is meg kellett tanítanom a gyerekeknek. Rengeteg probléma, merült fel, a tananyagba való beilleszthetőséggel, a ráfordított idő megfelelő beosztásával, a balesetforrások kiküszöbölésével, a szervezésben részt vevő pedagógusok munkájának összehangolásával, eszközbeszerzésekkel, a helyszín biztosításával, „B” tervvel eső esetére stb.

Hogyan?

Idén is már májusban elkezdtük a felkészülést. Kísérleteket kerestünk és készítettünk elő. A gyerekek megismerkedtek az egyes kísérletek mögött álló elméleti háttérrel, melyik kísérletnél mire kell vigyázni.

Az osztály diákjait 4 csoportra osztottam(mechanikai, elektromos, hőtani, optikai). Egy csoportba 7-8 gyereket rendeztem, a kísérleteket pedig témájuk, valamint áram-, ill. vízszükséglet szerint csoportosítottam. A gyerekek kiválaszthatták a számukra szimpatikus kísérleteket, így célzottan mindenkit fel tudtam készíteni a várható helyzetekre. Külön diákokat kértem meg arra, hogy ügyeljenek rá hogy a gyerekek eljussanak minden kísérlethez, hogy hiteles jól feldolgozható dokumentumok, fényképek videók szülessenek.

Mindemellett az általános iskola igazgatónőjével Skuczi Erikával a látogató osztályok csoportosítását szerveztük meg. Egyszerre kb. 50-60 gyereket tudtunk fogadni, így évfolyamonként fogadhattuk mindkét tagintézmény felső tagozatos diákjait, több mint 200 gyereket.

Sok érdekes, újszerű fizikai, kémiai kísérletet és biológiai jelenséget mutattunk be.

A program végén minden gyerkőc egy otthon is elvégezhető optikai rácskísérletet kapott emlékbe.

A rendezvény nagyon jól sikerült mindhárom alkalommal, az egész iskolát megmozgatta. Tanárkollégáim közül szinte mindenki segített valamiben, nagyon jót tett a két intézmény kapcsolatának is, és a beiskolázásunkra is reméljük egyszer pozitív hatással lesz majd.

Az általános iskolás gyerekek köszönetképpen fogalmazást írtak az élményeikből; mi pedig a fényképekből és az ő fogalmazásaikból vett idézetekből egy-egy tablót készítettünk mindkét tagiskola számára.. Minden évben megjelent egy újságcikk is a helyi sajtóban, az Aszódi Tükör-ben.

A 2016-os rendezvényünkről a Magyar Katolikus Rádió riportere, Szentirmai Ágnes félórás összeállítást készített, amit október elején az Életrevaló közéleti magazinban le is játszottak. A gyerekek által készített felvételekből pedig egy kisfilmet készítettünk.

A rendezvény lebonyolításában aktív szerepet vállaló osztály tavaly részt vehetett egy visontai üzemlátogatáson, idén pedig a Paksi Atomerőműbe látogatunk  és természetesen a közösségi munkájukat is igazoljuk.

A diákok felkészítése 1-1,5 éven át a fizika órákon és a fakultációs órákon erre a célra szánt 10 percekben zajlott, természetesen bemutató előtt 2-3 órát áldoztunk a tudnivalók átismétlésére, megbeszélésére.  A Csengey Gusztáv Általános Iskola ezért közösségi szolgálatot igazol a tanulóinknak,  9 órát (felkészülés, kirakodás, bemutató, összepakolás).  A rendezvényünk látványos része 9-kor kezdődik és 13 órakor ér véget. Ez 4 óra aktív munkát jelent, az előkészület 3 óra a kipakolás 1,  a bepakolás szintén 1 óra. Egy-egy alkalommal kb. 40 gyereket mozgatunk, így az elmúlt 3 év alatt kb. 120 tanuló szerzett közösségi órákat PSG Kutatók napja program alatt

A tevékenység, amit konkrétan a diákok végeznek kísérletbemutatás az általános iskolások aktív bevonásával. Az egymástól tanulás, felejthetetlen élmént jelent a mindkét fél számára, a felelősségvállalás pedig hasznos élmény a  nagyoknak. Az elméleti háttér elmagyarázása egy kicsit betekintést nyújt a pedagógus munkájába, valamint jó próba az önálló szóbeli megnyilvánulásraaz érettségire való felkészülés előtt. Az eseményen készített fotókból tabló, a  videó felvételekből egy klip készítése, ami a honlapunkon a természettudományi oktatást mutatja be. Összefoglaló cikk írása, ami a helyi sajtóban jelenik meg.

Véleményem szerint a szolgálat jelleg mintaszerűen valósul meg a rendezvényen, a gimnazisták abszolút pozitív hozzáállással, szívesen fordulnak a kicsik felé. Felejthetetlen élményekkel gazdagodnak miközben az iskolát képviselik. Az általános iskolások pedig élményszerűen ismerkednek meg az új ismeretekkel, és válnak nyitottá a természettudományok felé.

Az évek során egy nagyon jó együttműködés épült ki a két intézmény között, ami remélem a továbbtanulási szándékban is megmutatkozik majd. Egyenlőre ezen a téren ígéretesnek tűnnek  a tapasztalataink.

Hol?

 

Mire jó?

A helyi közösség visszajelzése teljesen pozitív. Gyakran találkozok az általános iskolás gyerekekkel az utcán, akik és ismerősként köszöntenek. Idén a kilencedik osztály első matekóráján a bemutatkozás mellett az így szerzett közös élményekről is szó esett, ami jó alapot adott az osztály és köztem kialakuló kapcsolatnak. A már végzett diákok pedig szívesen emlékeznek a közös munkára, pályaválasztásuk egy meghatározó momentuma lehet ez az élmény. A sajtóban is minden alkalommal megjelenik a cikkünk, illetve ebben az évben egy országos lefedettségű rádió műsora  is biztosította számunkra a nyilvánosságot.

Eltökélt célom, hogy a PSG Kutatók napjának megszervezése hagyománnyá váljon intézményünkben, és remélem eljön az az idő amikor a környékbeli iskolákat is meg tudjuk szólítani.

A közösségi munka intézményére alapozva kidolgoztam még a tanulópárok rendszerét is, de az már egy másik pályázat témája lehetne. 

 

Kollégáim véleménye a PSG Kutatók napjáról

 

Iskolánkban több éve kerül megrendezésre ez a nap. Van olyan tanítványunk, aki egykor a Csengey Általános Iskola tanulójaként egy-két alkalommal részt is vett ezen a korábbi években. Örömmel mesélnek élményeikről. A felfedezés öröme volt azon gyerekek szemében is, az idei évben látogattak el hozzánk.

Nem hagyományos órákról van itt szó: Középiskolások beszélnek természettudományokról, a maguknál 6-8 évvel fiatalabb diákoknak. Az ő nyelvükön, humorral kedvességgel és figyelemmel fűszerezve. A diákjaink tehát komoly feladatot látnak el: tudniuk kell a kísérleteket bemutatni, helyesen beszélni arról, jó kérdéseket feltenni azzal kapcsolatban. Mindezt úgy, hogy az a diák is kapjon valami pluszt, értsen meg néhány dolgot, aki nem tanult még fizikát, kémiát, biológiát. A fiatalok 4 órán keresztül többször is bemutatják a kísérleteket. Hihetetlenül jó látni, hogy milyen jó érzékkel tudják, hogy mikor adjanak bővebb magyarázatot, mikor több a kevesebb, mikor van szükség bátorításra vagy humorra.

Nem beszélve a rendezvény közösségformáló hatásáról, hiszen egy ilyen napra együtt kell készülni!

 

                                                                               Pappné Kerékgyártó Zita

 

Példaértékű kezdeményezésnek tartom, és mindenképp támogatom a program folytatását. A résztvevő tanulóknak kifejezetten fejleszti a természettudományos (kísérletek átgondolása, kivitelezése, bemutatása), szociális ( közösségi munkában való részvétel) és kommunikációs ( különböző korosztályok megszólítása, váratlan helyzetek kezelése) kompetenciáit.

A kísérletek bemutatása nagyban segíti az emelt kémia szóbeli érettségire való felkészülést.

A program nagyban segíti a helyi iskolák közötti kapcsolat mélyítését.

 

                                                                                Szatmáriné Ádám Réka

Szerkesztette OFI dátum 2018.04.12. 9:40:10