Jógyakorlatok

Segítő diákok pályázat 2016. pedagógus jó gyakorlat

Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda, Kisvárda - Kerezsi Béláné IKSZ koordinátor

Mit és kinek?

Célunk, hogy a diákok a sérült (testi és szellemi fogyatékossággalélő)embertársaikatel-ésbefogadjáka társadalomba. Ehhez azonban személyes kapcsolatot kell kialakítaniuk velük.Meg kell, hogy ismerjék őket, s bele kell látniuk a mindennapi életükbe, problémáikba. Ezt persze csupán rendszeres találkozásokkal lehet megvalósítani.

Diákjaink példaértékű módon foglalkoznak a mándoki intézmény súlyos és középsúlyos értelmi- és testi fogyatékos lakóival. A fejlesztőpedagógusok vezetésével a tanulók foglalkozásokon vesznek részt, ahol segítenek ragasztgatni, gyöngyöt fűzni, festeni, építeni, vagy egyszerűen csak beszélgetnek a sérült gyerekekkel. A megrendezett gyermeknapok alkalmával együtt futottak, labdáztak, festettek, mondókáztak a sérült gyerekekkel. Az itt lakók nagyon szeretik a zenét és a táncot, így gyakran néptáncos ruhában táncolunk velük, énekelünk nekik. Azonban nem csak mi látogatunk el a sérült gyerekekhez, hanem mikuláskor meghívjuk őket az iskolánkba, ahol műsort adunk nekik és mi is kapunk tőlük. Megajándékozzuk és egy kis uzsonnával kínáljuk őket, beszélgetünk és játszunk is.

 

 

A felkészítés, tevékenység, feldolgozás

A diákok felkészítése több szinten zajlik. Előszöris minden 9. osztályban osztályfőnöki óra keretében egy előadást tart az intézmény működéséről és az ott élő sérült gyerekekről a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon intézményének vezetője. Az előadáson lehet kérdezni, majd az osztályfőnökkel is megbeszélik a diákok a hallottakat.

Minden hónapban 1-2 alkalommal látogatjuk meg az intézményt, ahová a diákok jelentkezhetnek. Indulás előtt a kapcsolattartó pedagógus is elmondja az intézményben lehetséges tevékenységeket és feladatokat. Az ott eltöltött idő után pedig levezető beszélgetést tartunk, ki hogyan érezte magát, segítünk feldolgozni a látottakat és a felmerülő kérdésekre is válaszolunk.

 

Hol?

A Mándokon, 1973 óta működő intézmény fogyatékos gyermekek és fiatal felnőttek számára nyújt teljeskörű ellátást két formában:ápoló­ gondozó otthonban és lakó otthonban.

Integrációs törekvéseink egyik iránya a fiatalok közösségi szolgálatának befogadása. Három éve példás és gyümölcsöző a kapcsolatunk a Kisvárdai Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda igazgatójával, tantestületével és a tanuló ifjúsággal.

A fiatalok szemléletét osztályfőnöki órákon alakítjuk. Tapasztalatom szerint nyitottak a másság elfogadására. A közös munka eredményeként minden bizonnyal megtalálják sérült embertársaikkal a közös hangot.

A kapcsolattartás kölcsönös: a diákok is meglátogatják tanáruk kíséretében a fogyatékossággal élőket, így közvetlenül nyernek léleképítő élményeket. Akik pedig jövőjüket szociális közegbe tervezik, személyes beszélgetésekkel mélyebb bepillantást nyerhetnek ebbe a világba.

 

S mit jelent ez az együttműködés az intézményünk számára? A sérült emberek élete színesebbé válik és a nyilvánosság figyelme az élet e sajátos területére vetődik. A diákok szabadidős programokban, kézművesfoglalkozásokon, zenés rendezvényeken, vallásgyakorlatokon, kertészkedések során nyújtanak segítséget.

Hiszem, hogy a pozitív irányú változások előmozdításában kulcsszerepe van a nálunk tevékenykedő fiataloknak.

Szilágyi Gabriella

igazgató

Mándok, 2016. október 25.

 

Nehézségek

Egyszerre, csak maximum 20 tanulót vihetünk, hogy ne zavarjuk meg az ott lakók életét, és hogy minden tanulóra oda tudjunk figyelni.

A másik probléma a távolság (21km). Külön busszal tudunk menni (időben nem megfelelő a távolsági buszjárat) amit, az iskola fizet. Szerencsére kapunk felajánlásokat buszsofőröktől, akik néha ingyen elvisznek minket Mándokra.           

 

Visszajelzések

 

Diákjaink nagyon szeretnek Mándokra menni, megszerették az itt lakókat és a legfontosabb, hogy elfogadják őket. Az 50 óra elvégzése után is kijárnak hozzájuk.  

Volt olyan tanítványunk, aki ennek hatására ment továbbtanulni fogyatékosokkal foglalkozó felsőfokú intézménybe.

Az otthon lakóival közösen vettünk részt kreatív kézműves foglalkozásokon, sport tevékenységben, néptáncon. Az együtt töltött idő alatt a szociális viselkedés alapmotívuma lett az elfogadás. A személyes ismeretségen keresztül a külvilág ezernyi ingere érte a bent lakókat, a belőlük áradó hála, szeretet, ragaszkodás pedig a diákok személyiségét gazdagították.

A sérült emberek élete színesebbé válik, várják az újabb találkozást, s a társadalom diákrétegének figyelme az élet e sajátos területére vetődik.

Diákjaink véleménye, hogy rengeteg szeretetet kapnak, és ezért szeretnek ezekkel a gyerekekkel foglalkozni, értékesnek és szerethetőnek tartják a sérülteket. Rájöttek arra, hogy nem sajnálni kell őket, hanem szeretni, mert ettől lesznek boldogok és ezt sokszorosan adják vissza nekik.

Szerkesztette OFI dátum 2018.04.17. 13:19:52