Jógyakorlatok

Soroksári Botanikus Kertben folyó biotikai adatgyűjtés segítése

BGSZC Budai Középiskolája, Kecskés Ferenc pedagógus

Mit és kinek?

A Soroksári Botanikus Kertben folyó biotikai adatgyűjtés segítésében vettek részt a diákok, elsősorban a bogárfauna kutatás támogatása: a mintagyűjtés segítése (csapdák készítése, kihelyezése, ürítése, a begyűjtött minták válogatása, konzerválása), gyűjtött anyag megadott szempontú válogatása volt feladatuk.

Hogyan?

A közösségi szolgálat pedagógiai célja az volt, hogy a diákok egy kutatási programhoz kapcsolódva egymást és tanárukat is megismerjék más élethelyzetekben, megismerkedjenek szakértőkkel, a csoportmunka során fejlődjön a kommunikációs és a kooperatív képességük, valós példákkal töltődjön fel a biodiverzitás fogalma, a szerzett ismeretek alapján változzon a természet-szemléletük és a természethez való viszonyuk.
A felkészítés első részében a diákok megismerkedtek a kutatás helyszínével, a szakemberekkel, a mintagyűjtés módszertanával és kipróbálták a mintagyűjtés eszközeit. A második részben a minták válogatására készítettük fel a tanulókat.
A felkészítés során a frontális módszer mellett helyett kapott az egyéni és a csoport munka is. 

 Két alkalommal a tanulók szakember útmutatása mellett részt vettek a kert egyes gyűjtemény-részeiben, a természetes élőhely foltokban kihelyezett talajcsapdák ürítésében, frissítésében.

Májusban az érettségi szünet idején intenzív mintagyűjtési napokat rendeztünk, ahol a diákok kis csoportokban (2-3 fő) különböző módszerek alkalmazásával (a kert különböző gyeptípusaiban történt fűhálózás, a telepített erdőtípusokban avarszitálás és kopogtatóernyős gyűjtés, a kert kis tavában kézi hálóval, szitával történő gyűjtés), gyűjtöttek, illatcsapdákat készítettek és helyeztek ki, majd a gyűjtött mintákat válogatták szét, készítették elő meghatározásra.

Mire jó?

A program zárásakor egy összefoglaló, értékelő foglalkozást tartottam, mely során a diákok írásban is reflektáltak.

A diákok véleménye:

 

A zárasakor a résztvevő diákok és a fogadó szervezet szakemberei is pozitívan értékelték a projektet. A program során a botanikus kertből előkerült bogárfajok száma megközelíti az ötszázat. A gyűjtött anyag kellő hátteret biztosít egy a kert bogárfaunáját bemutató könyv megszületéséhez.

A diákokra tett hatások közül kiemelem a több visszajelzésben is szerepelő jó csapatépítést, egymás jobb megismerését és a szemléletformálás sikerességét. Ezt bizonyítja az egyik részvevő reflexiójának egy mondata:

A fogadó intézmény véleménye:

A Soroksári Botanikus Kertben elvégzett, az Új Európa Alapítvány „KÖSZ 2016” programja által támogatott munka tovább erősítette a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság és a Budapesti gazdasági SZC Budai Középiskolája között már korábban kialakult kapcsolatot („Biodiverzitás az iskolában” projekt eredményeivel az iskola diákja tudományos konferencián szép eredményt ért el).
A közös munka során az iskola tanulói amellett, hogy sokat tanultak és új tapasztalatokat szereztek, sokban hozzájárultak a botanikus kert élővilágáról, elsősorban a bogárfaunáról szerzett ismeretekhez.
Úgy érezzük, hogy a diákok terepi kutató munkába való bevonása sokban hozzájárul a természetes környezethez való viszonyuk, szemléletük és a „ökologikus” gondolkodásmódjuk kialakulásához. A szakemberekkel végzett közös tevékenység példaképeket teremthet, segíthet a pályaválasztásban, elindíthat egy életúton.
Szerintünk egy „Ökoiskola”, egy természettudományos tagozattal rendelkező iskola életében, az iskolában zajló közösségi szolgálati tevékenységben fontos szerepet kell, hogy kapjanak azok a tevékenységek, melyek során a diákok a természetben tesznek a természetért, illetve annak megismeréséért, megismertetéséért. Ezek a tevékenységek az önkéntesség megismerése mellett fontos kiegészítői az „iskolapadban” szerzett ismereteknek.

Budapest, 2017. november 29.

                                                                                                 Kovács Tibor
                                                                          Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság Elnöke

Szerkesztette OFI dátum 2018.04.18. 9:09:11