Hírek

Fontos közlemény

Az alábbiakban néhány fontos, a közösségi szolgálatra vonatkozó információt talál.

 

Saját felület

 

A Közösségi Szolgálat Portál használati módja bővül, amely lehetővé teszi a felhasználó Fogadó Intézmények és Iskolák számára, hogy a saját felületüket önállóan szerkesszék. Ehhez levélben megkapták a szükséges felhasználói kódokat. Így nemcsak az elérhetőségeit tudják megadni az adott intézményben a közösségi szolgálat megszervezéséért felelős pedagógusnak, mentornak, de a már meglévő jó gyakorlataikat is fel tudják tölteni a felületre.

 

Önkéntesség és közösségi szolgálat

 

Fel kívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy az iskolai közösségi szolgálat nem fedi le teljes egészében az önkéntes tevékenység fogalmát, attól elsősorban pedagógiai céljai (felkészítés, feldolgozás) miatt különbözik, miként ezt az elnevezése is mutatja. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy az iskolai közösségi szolgálat nem tartozik a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá. Ebből az is következik, hogy a közösségi szolgálatra tanulókat fogadni kívánó szervezeteknek nem kell regisztrálniuk magukat.

A portál (kozossegi.ofi.hu) célja, hogy az iskolákban közösségi szolgálatra jelentkező diákok a fogadó intézmények segítségével, a kijelölt pedagógus közvetítésével teljesíteni tudják a törvényben előírt 50 óra közösségi szolgálatot.


Közösségi szolgálat megszervezése


Fontos, hogy minden érintett tudatosítsa, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján 2012. szeptember 1-jétől kötelező feladata az oktatási intézményeknek a közösségi szolgálat megszervezése, amely felmenő rendszerben vonatkozik a diákokra. Először az idén 9. osztályba lépett tanulókra, akik 2016-ban tesznek érettségi vizsgát. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 45. pontja A középiskolában a közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések címen egyértelművé teszi, hogy a közösségi szolgálat megszervezése az iskola feladata és ezt együttműködési megállapodás útján szervezi meg a fogadó intézményekkel, ezért közvetlenül diákok csak akkor kereshetnek fel egy fogadó intézményt, ha az iskola az adott fogadó intézménnyel már együttműködési megállapodás keretében rögzítette a tevékenységek típusait és feltételeit.

Az iskolák számára fontos információ, hogy az intézményvezetőnek kell kijelölnie a közösségi szolgálat felelősét az intézményben. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a fenti végrehajtási rendelet alapján automatikusan az osztályfőnökök feladata lesz a közösségi szolgálat megszervezése.

 

Regisztráció

 

Ahhoz, hogy a kozossegi.ofi.hu felületén a találati listában nem szereplő más szervezet, intézmény megjelenhessen, minimum 1 éves közös együttműködés alapján történő iskolai ajánlás szükséges (ezen kívül hozzájáruló nyilatkozat, illetve a fogadó szervezet alapító okirata). Amennyiben van az Ön környezetében közösségi szolgálatosokat fogadó intézmény/szervezet, akkor kérjük, tájékoztassa Őket erről a kritériumrendszerről, illetve javasolja nekik, hogy vegyék fel az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel a kapcsolatot a kozossegi.szolgalat@ofi.hu e-mail címre írva. A közösségi szolgálatban partnerként 1 éves tapasztalat alapján az oktatási intézmények ajánlhatnak megfelelő dokumentációval fogadó intézményeket saját felelősségükre, s ezek felkerülnek az adatbázisba az OFI segítségével. A dokumentációt a továbbiakban az OFI őrzi. A Közösségi Szolgálati Portálon fogadó intézményként való jelenlét nem feltétele a Közösségi Szolgálatban folyó együttműködésnek.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy kivételes esetben mentesülnek az 1 éves kipróbálás és ajánlás alól és felkerülnek a honlapra a közösségi szolgálatban feladatot vállalni akaró állami szervek, illetve olyan országos szervezetek, amelyek legalább 10-15 fogadóhellyel rendelkeznek országosan. Ezekben az esetekben az OFI az Oktatásért Felelős Államtitkársággal egyeztetve dönt a szervezetek adatbázisba való közvetlen felvételéről.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

A Közösségi Szolgálat Portál csapata

Szerkesztette Ofi dátum 2018.11.22. 10:12:49