Jógyakorlatok

Játszóház és idősek otthona látogatása, ételosztás

Dugonits András Piarista Gimnázium, Szeged

A Szeretet Iskolája

„Az emberben megvan a képesség és az erő,hogy jobb világot teremtsen.” /Hansen, Herbert Winston kortárs amerikai író/

A Tevékeny Szeretet Iskolája- A szegedi Dugonits András Piarista Gimnáziumban

A Tevékeny Szeretet Iskolája a Dugonits András Piarista Gimnáziumban Szegeden már hat éve működik, a projekten keresztül a gimnázium tizedik osztályos diákjai a város kórházaiban és szociális intézményeiben heti rendszerességgel kerülnek kapcsolatba beteg, fogyatékos vagy hátrányos helyzetű embertársaikkal.

Az iskola pedagógiai programjának az elmúlt esztendők során fontos eleme lett a TESZI, amelynek újdonsága, hogy a diákok személyes élmények alapján tanulhatják meg a segítségnyújtás, a kölcsönös szeretet és elfogadás útján az együttérzés és az együttműködés szabályait, a társadalmi felelősségvállalás nehéz de szép kötelezettségét.

A TESZI keretében 2012-ben megvalósuló ,,TÁRS-program”-nak köszönhetően az alábbi intézményekbe jutottak el a Dugonits András Piarista Gimnázium tizedikes diákjai.

Helyszínek és célok:

Ágota Alapítvány Nappali Játszóháza (Szeged, Sólyom utca 6.): A lakótelepen lézengő, csellengő, elhanyagolt gyermekekkel beszélgetnek, játszanak az itt dolgozó szociális munkások és az Ágota Alapítvány önkéntesei. Hétvégi klub foglalkozásokat is szerveznek, ahol oldottabb hangulatban, a fiatalok nyelvén tudják megbeszélni a problémáikat. A szabadidő hasznos eltöltése mellett a házi feladat elkészítésében is szívesen segítséget nyújtanak. A program célja a szociális kompetenciák fejlesztése, a társadalmi felelősségvállalás kialakítása a nehezebb, esetleg szegregált körülmények között felnövekvő kortárs generációval.

Alsóvárosi Ferences Rendház (Szeged, Mátyás tér 5.): A rendház hétköznap esténként mintegy 60 hajléktalan ember számára vacsorát oszt. A ferences testvérek és az egyházközség önkéntesei mellett civilek tartják fönn a szolgálatot önkéntes adományaikkal és munkájukkal. A munka a vacsorafőzéstől kezdve a terítésen és a tálaláson keresztül a leszedésig, a mosogatásig és az elpakolásig tart. A meleg étel mellé természetesen minden hajléktalan embertársuknak jár egy mosoly és néhány jó szó, mert nem csak kenyérrel él az ember. A program célja a szociális kompetenciák fejlesztése, a társadalmi felelősségvállalás tanulása az előítéletek csökkentése az elesettekkel szemben.

Regionális és Esélyegyenlőség Egyesület (Budapesti krt. 12/B.) támogató szolgálata és a Szegedi Zsidó Hitközség Szeretetotthona Szegedi Ősz Idősotthon (Zákány u. 25.) látogatása. Az idős és fogyatékos emberek számára nyújt támogatást,gondoskodást, akik szívesen veszik, ha diákjaink részt vesznek az életükben, egy kedves kérdéssel, egy őszinte öleléssel aranyozva be a szürke hétköznapjaikat. A program célja a szociális kompetenciák fejlesztése, a társadalmi felelősségvállalás megtapasztalása az idősebb generációval kialakítot kapcsolatokon keresztül.

„Németh Csillával a kezdeti kölcsönös félelmek feloldódása után nagyon megszerettük egymást, segítettünk neki a közlekedésben, bevásároltunk, nagyokat sétáltunk vele a városban. Borongósabb időben filmeket néztünk, és jókat beszélgettünk vele. Annyira közel kerültünk egymáshoz, hogy kölcsönösen megajándékoztuk egymást. A legfontosabb tapasztalatunk az volt, hogy mennyire jó adni, hiszen aki ad, az mindig kap is. Megható, leírhatatlan pillanatai is voltak a kapcsolatunknak. Az utolsó alkalommal Csilla meghívott bennünket egy fagyira, mi pedig elvittük őt a vadasparkba, ahol nagyon jól éreztük magunkat. Rájöttünk, hogy az iskolán kívül is van élet, hogy bizony a mi problémáink sokszor eltörpülnek Csilla problémái mellett, és hogy Csilla a fogyatékossága ellenére nagyon értékes ember.” (tizedikes diák visszaemlékezése)

Csilla így emlékszik az együtt töltött időkre: „Elhatároztam, hogy nem fogok szomorkodni, mert bizonyára nem azért jártok ide, hogy egy összetört, szomorú nőt lássatok. Eldöntöttem, nekem meg kell mutatnom mindenkinek, hogy a nyomorom ellenére is tudok boldog és vidám életet élni. Amikor veletek vagyok, ha arra az egy órára is kimozdítotok az intézmény falai közül, elfelejtem, hogy milyen nyomorult az életem.”(Csilla)

Az Ágota Alapítvány nappali játszóházában az állami gondozott és veszélyeztetett fiatalokkal ismerkedtünk meg. Az első néhány alkalom nehézségei után, melyek elsősorban a fiatalok nehéz életének negatív tapasztalataiból, a mindenkivel szemben tanúsított bizalmatlanságból, a haszontalanság és a sikertelenség érzéséből fakadt, a közös programok során igazi kis csapat szerveződött. Fontos volt, hogy segítettünk a házi feladatok elkészítésében is, de a nagy áttörést és a későbbi sikeres összecsiszolódást a sport és zenei programoknak, valamint elsősorban a táboroknak köszönhetjük, ahol a kihívások, a közös feladatok, a kedvencek hallgatása és a verseny öröme „szavak nélkül” kovácsolt bennünket össze. Nagyon sokat tanultunk egymástól, és többször is előfordult, hogy a program végén a nappali játszóház szervezett keretein kívül is összefutottunk, közös programokat szerveztünk, focizni vagy moziba mentünk.

„Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is- valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted.”

Albert Schweitzer

Szerkesztette Ofi dátum 2015.02.27. 11:31:24