Jógyakorlatok

Madáretető projekt

Wesley János Családi Napközi, Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola, Kollégium és Szakképző Iskola

Wesley János Családi Napközi, Bölcsöde, Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola, Kollégium és Szakképző Iskola madáretető kihelyezés és készítés

Iskolánk, a Wesley János Családi Napközi, Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola, Kollégium és Szakképző Iskola Abaújkér községben, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, illetve Magyarország talán egyik leghátrányosabb helyzetben lévő szegletében helyezkedik el, ahol találkozhatunk mély szegénységben, egyedül élő idős emberekkel, segítséget igénylő, természeti katasztrófák által sújtott családokkal, szociális támogatást igénylő gyerekekkel. Mint azt az iskola neve is mutatja, próbáljuk az itt élő tanulókat egészen kisiskolás kortól foglalkoztatni, nevelni, az adott kor társadalmi elvárásainak megfelelően. Iskolánk vezetése, valamint pedagógusai ezen elvárásoknak megfelelően próbálják alakítani a felnövekvő generáció szemléletmódját a környezetükhöz, az arra rászoruló emberekhez való hozzáállásuk tekintetében.

Jelen pályázatunk szakmai része madáretetők készítése volt a diákok által, a pedagógusok segítségével. A diákok számára, a két kezükkel készített madáretetők értékesebbnek bizonyulnak, jobban meg fogják becsülni, mert a saját munkájuk is benne van mindabban, ami körülveszi őket. A szabadban kihelyezett madáretetők szabása, összeállítása, festése és elhelyezése olyan csapatépítő szellemiséget, egységet teremtett, amelyre egész életük folyamán jó érzéssel emlékeznek vissza.

A felkészülés időszakában a tanulók munkavédelmi és balesetvédelmi oktatáson vettek részt, valamint megismerkedtek a tevékenységhez tartozó helyszínekkel, kiszámították a szükséges anyagok mennyiségét. Az iskolánk ökoiskola, ezért egyaránt gondoskodunk a természet, az állatok, így a madarak védelméről is. A madáretetők kihelyezése közben különös gondot fordítottunk a településünk és környezetünk tisztaságára. A programban a szakképzés 11. és 12. osztályos tanulói vettek részt. A szükséges alapanyagok beszerzését követően elkészítették a madáretetőket, majd kihasználva az intézmény egyedi adottságait és lehetőségeit, kihelyezésre kerültek az iskola tulajdonában lévő meggyes ültetvényben és a Sóstó-legelőn. A meggyfa csemetéket tavaly ültettük el az iskolához tartozó, parlagon heverő termőföldön, ugyanilyen társadalmi munka keretében, a tanulók és a tanárok együttműködésében, tehát egy évvel korábban, már a pályázatot megelőzően saját kezdeményezés alapján is folytattunk hasonló tevékenységet. A program eredményesen zárult, köszönhető a diákok lelkesedésének, valamint a mentor, a segítő pedagógus és a többi kolléga munkájának.

Programmal kapcsolatos tapasztalatok összegzése

Tanulóink a Társ-program keretében Madáretetőket készítettek. A teljes program megvalósítását 30 órára terveztük.

A résztvevő diákok nagy lelkesedéssel vágtak bele az előttük álló feladatba. Nagyban motiválta a tanulókat, az a tény, hogy saját munkájukon keresztül tudják jobbá, rendezettebbé tenni környezetüket. Pedagógiai szempontból is kiváló alkalom volt ez arra, hogy a tanulók az élet bármely területén hasznosítható, csapatban történő munkavégzés képességét elsajátítsák, feladattartásuk, kézügyességük fejlődjön.

Ezzel a programmal az „idősebb” korosztályt céloztuk meg, így a programban résztvevő diákok a szakközép, illetve a szakiskolai 11. valamint 12. osztályos tanulók közül kerültek ki.

A tanulókat a tevékenység elkezdése előtt baleset- és munkavédelmi oktatásban részesítettük, ahol megtanulták azt, hogyan kerülhetik el a munkavégzéssel járó balesetveszélyes szituációkat.

A programmal, illetve a baleset- és munkavédelemmel kapcsolatos tájékoztatást követően a tanulókkal ellátogattunk azokra a helyszínekre, ahol az elkészült madáretetők kihelyezésre kerültek. Egyik helyszínként az iskolánkhoz tartozó, szintén a tanulók által telepített meggyesünket, a kihelyezett etetők másik helyszínéül pedig az intézményünkhöz közeli Sóstó-legelőt választottuk, mely elsősorban madárvilága miatt említésre méltó. Utóbbi területnek jelentős szerepe van a vonulási időszakban. A területen megfigyelhetőkek a cankó, bibic, sárszalonka, valamint kisebb énekesmadár fajok egyedei.

A tanulók ezzel kézzelfogható képet kaptak a rendelkezésre álló terület nagyságáról, a területen megjelenő különböző védendő fajokról, fel tudták mérni azt, hány madáretetőre van szükség, valamint azt is, hogy milyen távolságokra kell azokat kihelyezni. Mindkét területen szembesülhettek a tanulók a hely természeti adottságaival, a természet adta értékekkel.

A program ezzel nem csak technikai, valamint társasági készségek fejlesztéséhez járult hozzá, hanem fejlesztette a tanulók természetismereti tudását is.

A kezdeti lelkesedés ellenére sajnos néhány tanulót „csak” a program gyakorlatiasabb része érdekelte, de a legtöbb tanulónak a tevékenység egésze elnyerte a tetszését.

Nevelői szemszögből vizsgálva a programot, elsődleges feladat volt a figyelem - fegyelem kialakítása, valamint az egyes munkafolyamatok egymásutániságának zökkenőmentes lebonyolítása. Nagy segítséget jelentett a segítő tanár jelenléte, aki koordinálta a diákok egyes munkafolyamatait, próbálta buzdító szavakkal motiválni a kevésbé kreatív vagy elcsüggedt tanulókat.

A program mindenképpen pozitív tanulsága, hogy a részt vett diákok között, még ha voltak is olyan tanulók akik, nem teljesen a természet elhivatottjaiként csatlakoztak a tevékenység kivitelezéséhez, motiváltak tudnak lenni, amennyiben elkészített munkáik hasznos célt szolgálva kitelepítésre kerülnek a természeti értékek fajgazdagságának megóvása, megőrzése érdekében.

Csapdahelyzetek:

Nem megfelelő tájékoztatás, határozatlan utasítások a feladatvégzés során, a tanulók túlságosan is önálló feladatvégzése.

Módszerek, csatornák és eszközök:

Személyes kapcsolatok, egyéb tanórákon való együttműködés, előzetes megbeszélések, technikai eszközök (fényképezőgép, kamera, tanműhely, alapanyagok, minták)

Természet védelme:

A gyerekek számára fontos volt ez a feladat több okból is. Ha megmutatjuk és megismerik azokat a madarakat, amelyek itt maradnak télen is köztünk, ismereteiket gyarapítjuk. Ha közösen készítünk madáretetőt, madárcsemegét és tudatosítjuk bennük ennek fontosságát, akkor természet - és környezetvédelemre neveljük őket.

Pedagógusi tapasztalatok:

A pedagógus számára mindig lehet újat nyújtani, a projekt során is nyilvánvalóvá vált, hogy a hagyományos tanórák tapasztalatai alapján nem szabad egy diákot sem úgymond „beskatulyázni”.

Volt olyan tanuló, aki az órákon nem nyújtott kiemelkedőt, sőt érdeklődése és addig munkája kifejezetten gyengének volt mondható, ám ebben a tevékenységben a jó oldalát is megismerhettük, valamint a kötetlenebb munka és projekt órák alatt lehetőség nyílt a mélyebb beszélgetésekre, jobban megnyílt, mesélt olyan dolgokról is, amiket normál iskolai keretek között vagy órán nem mondana el. Ezzel közelebb kerül egymáshoz tanár és diák, de a különböző évfolyamok, osztályok is együttműködésük során.

Mondhatnánk azt is: A hasonló foglalkozások, nem mindennapos tevékenységek összekovácsoló erővel hatnak.

Szerkesztette Ofi dátum 2014.11.26. 14:29:17