Jógyakorlatok

Közös zenélés értelmileg sérültekkel

Béri Balogh Ádám Gimnázium, Tamási

A programban a 9-11. évfolyamos tanulóink vettek részt, összesen huszonegyen. A programok során egyre gyarapodott a diákok száma, a zárónapon az eredeti és a később csatlakozott tanulók is részt vettek. A regölyi zenekarban kilencen zenélnek, de a gimnáziumi zárásra tizenkilencen jöttek el.

Programunk célja volt, hogy gimnazista diákjaink megismerjék a fogyatékkal élő emberek életét, és elfogadóvá váljanak velük szemben. A program két helyszínen zajlott: egyrészt Regöly- Majsapusztán, a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye Margaréta Otthonában, másrészt Tamásiban, a TONIEPSZ Béri Balogh Ádám Gimnázium Tagintézményében. Az otthonban enyhe- és középsúlyos értelmi fogyatékos felnőttek élnek.

A program előkészítő részében Szabó Krisztina (a Margaréta Otthon vezetője) és Bori András, a Hőgyészi Általános Iskola zenetanára, a zenekar művészeti vezetője beszélgetett a diákokkal. Bemutatták a zenekar tagjait, munkájukat. Sajátos módszerrel tanítja zenélni az egyébként előképzettséggel nem rendelkező tagokat, egy-egy szín jelent egy-egy hangot. A zenekar rendszeren részt vesz a Fogyatékkal Élők Országos Kulturális bemutatóján, legutóbb Debrecenben arattak nagy sikert.

A megvalósítási szakaszban a diákok többször részt vettek Regölyben a zenekar próbáin. Ezeken a próbákon nemcsak együtt énekeltek és táncoltak, hanem beszélgettek is. Kezdetben távolságtartóak voltak egymással, végül az otthonlakók közeledtek először a gyerekekhez. Megmutatták az otthon területét, a saját szobáikat, a fejlesztő szobákat. A gondozottak meséltek a hétköznapjaikról, életükről, munkájukról, egy fővárosi székhelyű vállalat számára végeznek kézi munkát. A legutolsó majsai próba idején már mint kedves ismerősöket fogadták az otthonlakók a diákokat.

A megtanult tánc, illetve dalok előadására 2011. április 8-án került sor a tamási művelődési házban. Ekkor volt ugyanis a gimnázium hagyományos jótékonysági estje, amelynek bevételét a Tamási Gimnáziumért Közalapítvány a tanulók javára használja majd fel. Ennek záró műsorszáma volt a közös fellépés. Ennek részeként a gimnazisták páros tánca nyitotta a blokkot, a latin-amerikai számokat a zenekar adta elő. Majd egy háromnegyed órás zenei rész következett.

A program zárásaként a gimnazisták látták vendégül a Majsai fiatalokat. Megmutatták nekik az iskolát és a kollégiumot. Részt vettek egy rendhagyó biológia órán is. Foci- és pingpong meccset játszottak. A programokat az udvaron főzéssel és közös vacsorával zártuk le.

A diákok a zenekar tagjainak fényképalbumot készítettek, amit a záróvacsora során adtak át.

 

Tapasztalatok:

Belina Katalin, programvezető:

A programban részt vevő diákok hozzáállása kitűnő volt. A jelentkezők tanári irányítással, de többnyire egyedül dolgoztak. A tánc koreográfiáját a diákok készítették. Az iskolában rendszeres téma volt a program és a benne résztvevő fiatalok. A kezdeti tartózkodást ragaszkodás váltotta fel. A program célját elérte, a diákok valóban másként viszonyulnak a fogyatékkal élőkhöz, szeretettel beszélnek róluk, munkájukat, tehetségüket, tudásukat elismerik. Érdemes lenne más tevékenységbe is bekapcsolódni, például színjátszás, vagy közös sportolás.

Bori András, zenekarvezető:

A zenekart azért hoztam létre, mert a tíz évvel ezelőtt Regölyben tanítottam. Érett fiatalokkal találkoztunk, akik egyszer sem sértették meg az otthon lakóit. Mindig kedvesek, barátságosak voltak velük. A program az otthon lakóinak életébe is változást hozott. Várták a gyerekekkel való találkozást, kíváncsiak voltak rájuk. Az ő életükben minden esemény hangsúlyosan fontos, ez az esemény pozitív élményekkel gazdagította őket. Megtiszteltetésnek tartják az otthon lakói, hogy a gyerekek foglalkoztak velük.

Gosztola Dóra, 10. a:

Jó volt megismerni az ő világukat is, és várakozásommal ellentétben nem néztek ki sérülteknek, teljesen hétköznapi helyzetek voltak. Megváltozott a véleményem, már nem félek tőlük.

Bakonyi István, 11.b

Én már ismertem a majsaiakat, mert sokat járok Regölybe, de a programba az osztálytársaim miatt jelentkeztem. Már szégyellem, de eddig lenéztem őket. Ma már változott a véleményem. Látok bennük értékeket, sok mindenben tehetségesek.

Örményiné Pápai Zsuzsanna, tagintézmény-vezető:

Felkeltette a program a figyelmemet, javasoltam kolléganőmnek a megvalósítást. A Regölyi Szociális Otthonnal már évek óta kapcsolatban voltunk, vagyunk, ugyanis a sport rendezvényeiknek, például az országos asztalitenisz bajnokságnak a tornacsarnokunk is helyet szokott adni. A kolléganő lelkesen és nagy empátiával látta el a feladatát. A program elérte a pedagógiai célját: a gyerekek körében csökkent a fogyatékkal élők iránti ellenszenv és előítélet.

Szerkesztette OFI dátum 2015.02.27. 11:41:54