Cikkek

"Segítő Diákok 2014" - eredmények

Az iskolai közösségi szolgálat eredményes megvalósítása, a tapasztalatok, jó gyakorlatok széleskörű elterjesztése érdekében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2014 tavaszán “Segítő Diákok 2014” címmel pályázatot írt ki pedagógusok, diákok és fogadóintézmények számára. A diákok a megvalósult segítő tevékenységekről készült fotókkal, a pedagógusok és fogadóintézmények pedig a tevékenységek leírásával pályázhattak.

A felhívásra 41 pályázat érkezett, 12 diák, 18 fogadó intézmény, 11 pedig pedagógus kategóriában. A bírálat során 4 pályamunka nem felelt meg a formai előírásoknak, a fennmaradó 37 pályázatot szakértők bírálták el, majd bíráló bizottság döntött a díjazottakról.

A bizottság a szakértők által adott pontszámokat elfogadta, a sorrendben nem történt változás.

 

Díjazottak:

Pedagógus kategória:

1.  helyezett: Tóth Marietta Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola, Budapest
2. helyezett: Szalay Júlia Herman Ottó Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Kollégium
3. helyezett: Kecskeméti Ildikó Mezőberényi Petőfi Sándor evangélikus gimnázium és kollégium

Fogadóintézmények kategória:
1. helyezett: Herman Ottó Múzeum - Mlakár Zsófia
2. helyezett: Élettér Egyesület - Bazsánt Tamás
3. helyezett: Bárczi Módszertani Központ - Feketéné Poré Mária
3. helyezett: Pécsi Normandia Lions - Tóthné Papp Éva
4. helyezett: Központ Egyesület - Bálega János

 

Oklevélben részesül még a Páli Szent Vince Óvoda és Szentendre Város Önkormányzata.

Diák kategória:
1. helyezett: Takács Domonkos - Kiskunlacházi Szakközép- és Szakiskola
2. helyezett: Ruzsa Dániel - Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakközépiskola és Szakiskola
2. helyezett: Csollány Martin - Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakközépiskola és Szakiskola
3. helyezett: Schöffer Rebeka - Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakközépiskola és Szakiskola
3. helyezett: Bartos Viktória - Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakközépiskola és Szakiskola

 

(Felkészítő pedagógus a 2-3. helyezettek esetében Győriné Németh Márta)

 

Az értékelésbe bevont szakértők, illetve a bíráló bizottság véleménye szerint a pályázatok jól tükrözik azt az odaadó munkát és lelkesedést, amellyel a közösségi szolgálatban érintett valamennyi szereplő megvalósítja a segítő tevékenységket. Annak érdekében, hogy a következő pályázati fordulókban még jobb pályamunkák szülessenek, megosztjuk a szakértők javaslatait, megállapításait:

·         A fogadó intézmények által benyújtott anyagok magas minőségben készültek el, látszott, hogy a pályázók rutinosak, megvalósult programjaikat, eredményeiket kitűnően meg tudják jeleníteni a kiíró szempontrendszere és a pályázati űrlap szerint.

·         A pályázat akkor lesz sikeres, ha a pályázó a kiíró “fejével” gondolkodik, azaz nem leírja a saját programját, hanem azt a pályázati kérdések, az űrlap szerint alakítja.

·         A jó gyakorlat bemutatása nem egyenlő sikertörténetek megosztásával. Minden tevékenység, projekt találkozik nehézségekkel, problémákkal, és attól lesz jó gyakorlat, más intézmények által is hasznosítható modell, ha ezeket a megvalósítók kezelni tudják, Hiányoltuk a nehézségek reális bemutatását, az ezeket nélkülöző pályázatokat nem tudtuk díjazni.

·         A közösségi szolgálat sok szereplő hatékony együttműködését igényli. A megfelelő partnerségek kiépítése, előkészítése, fenntartása, bemutatása szintén szükséges ahhoz, hogy egy pályázat kiemelt elismerésben részesüljön.

·         Tekintettel a pályázati adatlapon megfogalmazott szempontokra, kérdésekre (hogyan valósult meg a szociális komptenciák fejleszéte, a kölcsönösség, a kettősség elve, mutassa be a támogatottak visszajelzéseit, stb.) előnyt élveztek azok a pályamunkák, amelyek konkrét segítő tevékenységet írtak le, mivel ezekre a kérdésekre szervezési szempontok, struktúrák bemutatásával nem lehetett megfelelő válaszokat adni.

 

A fotók értékelésekor az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

 

Milyen módon sikerült a témát technikailag jól megörökíteni a fényképezés eszközeivel?

·         A kompozíciót mennyire sikerült jól eltalálni, láttunk-e tudatosságot benne?

·         Az alakok és a kép aránya megfelelő-e?

·         A látószöget úgy sikerült-e kiválasztani, hogy a téma lényeges részei jól megjelenjenek (pl.arcok)?

·         A fények integrálódni tudtak-e a kép egészébe vagy esetleg csak zavaró körülményként jelentek meg?

·         Milyen volt a képek minősége?

·         Az előtér és a háttér szétválik-e a képen, illetve az utóbbi esetében tudatos-e a komponálás?

 

A téma feldolgozása szempontjából:

·         Egyértelmű volt-e a helyszín, a szereplők és a tevékenység akár szöveg nélkül is?

·         A tevékenység dinamikája megjelent-e a képen?

·         A segítők és a segítettek érzelmeit megmutatták-e a képek?

·         A tevékenység eredménye megjelent-e a képeken?

·         A segítők és a segítettek közötti kapcsolatot meg tudta-e jeleníteni a kép?

·         A segítettek méltóságát nem sértette-e a kép, kiszolgáltatott helyzetüket nem hangsúlyozta -e.

 

 

A pályázatok fényképes beszámolóit folyamatosan feltöltjük a kozossegi.ofi.hu oldalra!

Szerkesztette OFI dátum 2015.07.28. 9:45:14