Fogadó intézményeknek

Információk közösségi szolgálatos diákokat fogadó intézményeknek

Az alábbiakban a Módszertani segédlet vonatkozó részeit olvashatják:

Új erőforrást jelenthet a fogadó szervezeteknek a tanulók bevonása a hétköznapi feladataik elvégzésébe, miközben a közösségi szolgálat nem veszélyeztetheti az ott dolgozók munkahelyét, miközben nem helyettesítheti a szervezet munkatársainak szakértelmét. Az együttműködés, a kölcsönösség fontos alapérték, aminek meg kell jelennie a program minden fázisában és elemében − a részt vevő szervezetek és intézmények közt egyaránt. Kiemelt feladat a fogadó intézmények számára, hogy meghatározzák a közösségi szolgálat célját, illetve az intézmény programjába való integrálhatóságát. Különösen szem előtt kell tartani a program pedagógiai céljait, és azt, hogy a segítő és a segített között – lehetőleg hosszú távú – közvetlen kapcsolat jöjjön létre.

 

Fontos elem a fogadó intézmények részéről:

 • motiváltság,
 • korábbi gyakorlat megléte,
 • kísérő mentorok személyi háttere,
 • lehetséges feladatok köre, hozzárendelt célok meghatározása,
 • megközelíthetőség,
 • a felkészítés lehetséges módjai, tárgyi feltételek biztosítottsága,
 • a tevékenység elvégzésnek biztonsági előírásai,
 • a program lebonyolításának és kiértékelésének feltételei.

 

A szolgálat szervezése a fogadó szervezeteknél

A szakmai koordinátort/mentort a fogadó szervezet vezetője jelöli ki, az iskolával kötött együttműködési megállapodásban rögzített módon, lehetőleg úgy, hogy az iskola egyetértési jogot gyakoroljon a kijelöléshez. Ez azért fontos, mert a szakmai mentornak általában nincs pedagógus végzettsége, az iskola és a tanuló szempontjából lényeges, hogy a felek elfogadják egymást, az együttműködés enélkül elképzelhetetlen.

Fogadó szervezet lehet minden, a közérdekű közösségi tevékenységről szóló törvényben foglalt szervezet, amely lehetőleg teljesíti regisztrációs kötelezettségét, magánszemély esetén pedig a küldő nevelési-oktatási intézmény egyben fogadó intézményként is működik. A regisztráció nem kötelező, mégis biztosíték lehet mindkét fél számára (valamint a szülők számára is), hogy a tanulók megfelelő helyen végzik tevékenységüket.

A feladatra olyan szakember kijelölése szükséges, aki

 • pedagógiai szempontból is alkalmas tanulókkal való közös tevékenykedésre,
 • a közösségi szolgálatban résztvevő tanulók feladatait a tevékenység során irányítja,
 • esetlegesen részt vesz a felkészítésben és a feldolgozásban,
 • az adott tevékenységeket folyamatosan figyelemmel tudja kísérni.

 

A fogadó intézménynél igényfelméréssel tisztázni kell a következőket az alábbi területeken:

 • Előzetes ismeretek felmérése a közösségi szolgálatról.
 • Melyek azok a feladatkörök, amelyeket a dolgozók szerint a tanulók biztonsággal végezhetnének?
 • A dolgozók szerint milyen általános vagy speciális ismeretekre van szükségük a szolgálatos tanulóknak ahhoz, hogy az osztályon segíteni tudjanak?
 • Melyik nap, napszak, időintervallum az, amikor a segítőkre leginkább szükség lenne?
 • Milyen félelmei vannak a fogadó intézmény dolgozóinak a szolgálatos tanulók fogadásával kapcsolatban?

 

Külső fogadó szervezet, közreműködő szakmai szervezet vagy szakmai koordinátor bevonásakor (az egészségügy területén ez kötelező, a szociális területen szükség szerint ajánlott, a többi területen nem kötelező) a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni (ugyanakkor a részletek rögzítése mindkét fél számára biztonságot jelenthet a feladat ellátásában), melyben rögzítik a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl:

 • a közösségi szolgálatban részt vevő tanuló(k) maximális számát,
 • az adminisztráció és a teljesítésigazolás módját és rendjét,
 • a foglalkoztatás időtartamát,
 • a szakmai koordinátor nevét, feladatkörét, elérhetőségeit,
 • az esetleges eszközök, juttatások, más felmerülő költségek biztosításának rendszerét (étkezés, utazás), 
 • a szereplők felelősségét (például baleset esetén).

 

Tisztázni kell, hogy a peremfeltételeket miként tudja közösen az iskola és a fogadó intézmény biztosítani. Célszerű (ha egy nagyobb intézményben teljesítenek szolgálatot a tanulók), hogy valamilyen megkülönböztető jelzés legyen rajtuk (például póló, kitűző), amely alapján az intézmény dolgozói, az intézmény ellátottjai tudják a tanulókról, hogy milyen minőségben vannak jelen. Rendezni kell, hogy a tanulók étkezése – ha szükséges –, miként lesz megoldva, továbbá eszközigény esetén (például kézműves eszközök, védőkesztyű, stb.) a felszereléseket ki biztosítja. Meg kell állapodni, hogy ki milyen arányban vállalja a felelősséget a szolgálat során történő balesetekért, károkozásért (például a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény, a munka törvénykönyve alapján).

A tanulók tevékenysége nem lehet szakfeladat ellátása, különösen az egészségügyi, szociális területen kell körültekintően eljárni a tevékenységek szervezésekor.

Fogadó külső szervezet nem lehet érdekvédelmi, képviseleti vagy politikai szervezet, amely különben fogadhat önkénteseket. Üzleti jellegű tevékenység, haszonszerzés nem lehet része a közösségi szolgálati tevékenységnek. Arra is figyelemmel kell lenni, hogy a közösségi szolgálat a kölcsönösség elvén alapul, a segítő és a segített közötti kapcsolaton, ebből eredően nem számítható be pusztán az adománygyűjtés, különösen akkor nem, ha az pénzbeli.

Fontos, hogy a fogadó szervezet motiválja munkatársát, aki mentorként, szakmai koordinátorként részt vesz a közösségi szolgálat lebonyolításában. Ennek módjáról a fogadó szervezet dönt.

Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez - ÁTDOLGOZOTT VÁLTOZAT

Magánszemélyek

Abban az esetben, ha magánszemély a fogadóhely, az iskolának lehet önkéntes fogadói bejelentési feladata, bár a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényben ez nincsen szabályozva. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényben foglaltaknak megfelelő módon mégis célszerű ennek eleget tenni. A magánszemély teljesítést igazoló aláírását ebben az esetben az iskolai koordinátor aláírása helyettesítheti. Kiemelten ezt a tevékenységet érdemes párosával végezni. A pedagógusnak előzőleg fel kell mérnie, hogy az idős ember(ek), fogyatékkal élő(k) alkalmas(ak)-e arra, hogy tanulókat fogadjon/fogadjanak. Meg kell előzni, hogy a tanulók bármilyen testi-lelki veszélynek legyenek kitéve. A pedagógusnak közvetlenül is kapcsolatot kell tartania az idős vagy sérült emberekkel, ahol a közösségi szolgálat zajlik, ez biztosítja az idős ember számára is a hátteret a programhoz. Azonban nem szükséges, hogy a pedagógus mindig személyesen jelen legyen a program folyamatában, de az viszont fontos, hogy valamilyen formában mindig elérhető legyen. Az iskolai közösségi szolgálat teljesítése közvetlen hozzátartozónál, rokonnál csak közvetítő szervezeten keresztül valósítható meg.

Ajánlások

 
Szerkesztette OFI dátum 2012.10.11. 13:57:38
ikon

Word dokumentum

Felkészülés az iskolai közösségi szolgálatra - Érzékenyítés

Ökumenikus Segélyszervezet által összeállított dokumentum

ikon

Word dokumentum

Iskolai közösségi szolgálat

Gyakorlati útmutató a fogadó szervezet szemszögéből

ikon

Word dokumentum

Ajánlás az Iskolai Közösségi Szolgálat elterjesztése a kulturális intézményekben

Ajánlás az Iskolai Közösségi Szolgálat elterjesztése a kulturális intézményekben

ikon

PDF dokumentum

Ajánlás az Iskolai Közösségi Szolgálat elterjesztéséhez a szociális ellátórendszerben

Ajánlás az Iskolai Közösségi Szolgálat elterjesztéséhez a szociális ellátórendszerben